Skip to main content
Naš dom

Poznate ličnosti Srbije

By 31.08.2020septembar 3rd, 2020No Comments
Nikola Tesla

Upoznajte naše velike umove

Mihajlo Pupin

Naučnik i pronalazač. Najznačajniji pronalazak iz 1896. je poznat pod imenom „Pupinova teorija“, kojom je rešio problem povećanja dometa prostiranja telefonskih struja postavljanjem induktivnih kalemova, nazvanih po njemu „Pupinovi kalemovi“. Zahvaljujući njegovim pronalascima u analognoj telefoniji, funkcioniše međugradski i međunarodni telefonski saobraćaj. Pupin je tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, potom rendgenologije, a ima i velikih zasluga za razvoj elektrotehnike.

Milutin Milanković

Tvorac teorije ledenih doba i autor najpreciznijeg kalendara a gradio je i brane, mostove, vijadukte, akvadukte i druge građevine.

Nikola Tesla

Jedan od najvećih svetskih pronalazačkih umova. Tokom svoje karijere Tesla je patentirao oko 250 izuma u Americi i zemljama širom sveta. U svojoj autobiografiji „Moji izumi“, 1919. godine, Tesla je pišući o „Svetskom sistemu“ bežičnog prenosa, govoreći ondašnjim tehničkim rečnikom, opisao ono što bi se danas zvalo bežični Internet, mobilna telefonija i GPS navigacija.

Naslovna slika: www.serbia.travel, Nira Pro