Skip to main content
Naš dom

Novi Sad i Petrovaradinska tvrđava

By 31.08.2020septembar 3rd, 2020No Comments
Petrovaradinska tvrđava

Virtuelno obiđite Petrovaradinsku tvrđavu ovde.

Dom EXIT festivala i iskustvo koje vam nedostaje!

Novi Sad je prostor raznolikog, bogatog kulturnog nasleđa mnogih naroda koji u njemu žive. Materijalna i nematerijalna kulturna baština stvarana u prošlim vekovima osnov je na kome počiva interaktivna mreža naučnih i kulturnih institucija, što Novi Sad danas čini prostorom aktivnog susreta kultura i različitih identiteta. Kreativna energija koju nose omladinske grupe i organizacije doprinela je da, uz već prepoznatljivu tradicionalnu kulturnu platformu, Novi Sad bude Evropska prestonica kulture 2021. i Omladinska prestonica Evrope 2019. godine.

Novi Sad je grad muzeja, galerija, manifestacija, od kojih je muzički festival EXIT stekao internacionalna priznanja i nespornu prepoznatljivost. Svojim urbanim središtem i ruralnim okruženjem Novi Sad posetiocima nudi agendu neverovatne sadržajnosti. U okolini urbanog gradskog jezgra koje obeležavaju barokne, neorenesansne, klasicističke i Bauhaus građevine, su izletišta, očuvani eko sistemi i kompleks pravoslavnih manastira na prostoru Nacionalnog parka Fruška gora. Salaši, čarde i vinski putevi na obodima Novog Sada posetiocima pružaju mogućnost da dožive sve bogatstvo gastronomije i seoskih običaja. Novi Sad, grad na Dunavu, grad evropske istorije, tradicije i balkanske gostoljubivosti je iskustvo koje vam nedostaje.

Petrovaradinska tvrđava podignuta je kod Novog Sada, na desnoj obali Dunava, kao fortifikacioni objekat po sistemu francuskih utvrđenja graditelja Vobana, a prema projektu austrijskih vojnih inženjera Marsiljija, Kajzersfelda i Vamberga.

Sastoji se iz Gornjeg i Donjeg grada. Gornji grad je Tvrđava u užem smislu, opasana visokim bedemima sa strmim serpentinastim odsecima. Donji grad čini malo naselje sa mrežom uskih ulica i višespratnih zgrada sa malim dvorištima. Zaštićen je otkopima i bedemima.

U Gornjoj tvrđavi izgrađen je niz podzemnih laguma i galerija, ukupne dužine 16 km. Na njoj se nalaze: Arsenal, Jednostavna kasarna, Duga kasarna, Oficirski paviljon i Toranj sa satom.

U Donjoj tvrđavi – Vaserštatu, nalaze se oficirski stanovi sa magistratom, bolnice, stari arsenal, kasarna i druge javne zgrade. Ispod same Tvrđave je župna crkva Sv. Juraja, a pravoslavna je u gradu. U okviru bedema je nova Beogradska kapija.

Petrovaradinska tvrđava

www.serbia.travel, Luka Šarac

Petrovaradinska tvrđava je danas najpoznatija po EXIT festivalu, koji se na njoj održava svake godine tokom jula. Na tvrđavi se održava i niz drugih kulturnih i zabavnih događaja.

Naslovna fotografija: www.novisad.travel

Izvori:
novisad.travel/o-novom-sadu
tos.rs/petrovaradinska-tvrdjava